Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Oficina Municipal d'Escolarització a Barcelona - Sant Andreu

Adreça
Carrer de Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), 08030 Barcelona ()

Informacions addicionals

web
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informat

Tanca