Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

PISTA POLIESPORTIVA CAN PARELLADA - LES FONTS

Adreça
C. Sant Andreu, 2, 08226 Terrassa ()

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=28277&posicionEnLaBusqueda=0"target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Pista de petanca<br/>1 Pista poliesportiva

Tanca