Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

PAVELLÓ POLIESPORTIU CAN PARELLADA

Adreça
C. d'Europa, s/n, 08228 Terrassa (Vallès Occidental)
Telèfon 0
937837437
Telèfon 1

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=28309&posicionEnLaBusqueda=0" target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Pavelló

Tanca