Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL LA BASTIDA

Adreça
C. Prat de la Riba, s/n, 08924 Santa Coloma de Gramenet ()
Telèfon 0
933928400

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=26353&posicionEnLaBusqueda=0"target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Pavelló

Tanca