Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA L'AVELLANEDA

Adreça
Rda. Mas d'en Bosc, s/n, 17500 Ripoll (Ripollès)  Guia de carrers
Telèfon
636449740
Telèfon
Adreça web
www.ripoll.cat/cter

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=23389&posicionEnLaBusqueda=0" target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Pavelló<br/>1 Sala

Tanca