Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAMP DE FUTBOL DE GESPA MUNICIPAL

Adreça
Ctra. Barcelona, s/n, 17500 Ripoll (Ripollès)
Telèfon 0
972702356
Telèfon 1

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=23386&posicionEnLaBusqueda=0" target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Camp

Tanca