Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Adreça
Pg. de Taga, s/n, 17534 Ribes de Freser ()

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=23439&posicionEnLaBusqueda=0"target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Camp

Tanca