Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA

Adreça
Camí Foixarda, 1, 08038 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon 0
934249701
Telèfon 1

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=19564&posicionEnLaBusqueda=0" target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Camp<br/>1 Sala

Tanca