Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL

Adreça
C. Bernat Saulet, s/n, 17860 Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Telèfon 0
972722050
Telèfon 1

Informacions addicionals

Enllaç
<a href="http://equipaments.esport.gencat.cat/ceeree/fitxaDetallAction.do?codInst=23393&posicionEnLaBusqueda=0" target="_blank">Cens d’equipaments esportius de Catalunya</a>
Espais
1 Pavelló<br/>1 Rocòdrom<br/>1 Sala

Tanca