Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Llar Natalis

Adreça
c. del Portal del Carro 13, 43003 Tarragona (Tarragonès)  Guia de carrers
Telèfon
977233412
Telèfon

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S09208
2.Tipologia
Servei d'acolliment residencial d'urgència
3.Data d'inscripció
23/12/2015
4.Capacitat del servei
9
5.Entitat titular
Obra Pia Montserrat
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca