Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) del Pla de l'Estany

Adreça
Carrer Pere Alsius, 10, 1r, 17820 Banyoles ()
Telèfon 0
972580388
Correu electrònic
siad@cbsplaestany.cat

Informacions addicionals

Titularitat
Consorci de Benestar Social Pla de l'Estany - Banyoles

Tanca