Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Vivendes Compartides

Adreça
Pça. Sant Pere, 3, bxs, 25005 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973225040
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S07767
2.Tipologia
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
25/05/2010
4.Capacitat del servei
0
5.Entitat titular
Associació Lleidatana per la Síndrome de Down
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca