Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Servei de suport a la llar Aspros

Adreça
Av. Madrid, 21, at, 25002 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973278087
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S05497
2.Tipologia
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
28/03/2003
4.Capacitat del servei
0
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca