Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Servei d'Habitatge Josep Padrós. Mossèn Anton Romeu-2

Adreça
C. Mossèn Anton Romeu, 78-80, 1er 2ª, 08912 Badalona ()
Telèfon 0
934643401
Fax

Tanca