Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar Shalom

Adreça
c. de Ramon Argilés 27, 25005 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973221788
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S05267
2.Tipologia
Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
30/07/2002
4.Capacitat del servei
0
5.Entitat titular
Fundació privada Ilersis
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca