Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar residència la Torxa

Adreça
av. de Fontanet 67, 25001 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973244546
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S06997
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
27/12/2007
4.Capacitat del servei
12
5.Entitat titular
Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca