Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar Santa Marta

Adreça
C. Santa Marta, 3, 6è 1ª, 25007 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973243965
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S02206
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
14/09/1993
4.Capacitat del servei
8
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca