Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar Residència Roma

Adreça
C. Paer Rufes, 2, 2on, 25007 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973239581
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S02914
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
07/09/1995
4.Capacitat del servei
13
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca