Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar residència Segrià

Adreça
C. Governador Montcada, 13, 1r B, 25002 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S04859
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
22/05/2001
4.Capacitat del servei
15
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca