Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar residència Riu i Farré

Adreça
C. Riu i Farré, 3 Es.3a, 4rt 2ª, 25005 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973221788
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S04850
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
11/05/2001
4.Capacitat del servei
5
5.Entitat titular
Fundació privada Ilersis
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca