Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar Residència Candi Villafañe

Adreça
Pge. Sant Jeroni, 14-16, 3r A-B, 25005 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973183104
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S07117
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
29/05/2008
4.Capacitat del servei
10
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca