Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar residència Gardeny

Adreça
C. Germans Izquierdo, 5, 1er, 25003 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973263191
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S06296
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
19/07/2005
4.Capacitat del servei
12
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca