Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Llar residència Cases la Mitjana

Adreça
c. de Ramon Argilés 35, 25005 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973221788
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S05172
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
13/05/2002
4.Capacitat del servei
24
5.Entitat titular
Fundació privada Ilersis
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca