Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Equipament per a Gent Gran Josep Miracle

Adreça
pl. de Bonet i Muixí 1, 08014 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon 0
934225811
Telèfon 1

Tanca