Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

CAP PONT

Adreça
C. Manuel Gaya i Tomas, 5 3er B i 3er C, 25001 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973201793
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S07793
2.Tipologia
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
3.Data d'inscripció
22/06/2010
4.Capacitat del servei
12
5.Entitat titular
Fundació Privada Aspros
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca