Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Centre Obert Torre Baró de Càritas Diocesana de Barcelona

Adreça
C. Castellfollit, 12, bxs, 08033 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon 0
933540369
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S06565
2.Tipologia
Servei de centre obert
3.Data d'inscripció
28/08/2006
4.Capacitat del servei
46
5.Entitat titular
Càritas Diocesana de Barcelona
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca