Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Centre Obert Torre Baró de Càritas Diocesana de Barcelona

Adreça
C. Castellfollit, 12, bxs, 08033 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon 0
933540369
Telèfon 1

Tanca