Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Centre de distribució d'aliments del Pla d'Urgell

Adreça
ctra. de Torregrossa 0, 25230 Mollerussa (Pla d'Urgell)
Telèfon 0
973600713
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S08215
2.Tipologia
Servei de suport als serveis socials bàsics ( Distribució d'aliments)
3.Data d'inscripció
03/01/2012
4.Capacitat del servei
0
5.Entitat titular
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
6.Qualificació de l'entitat
Entitat d'iniciativa pública

Tanca