Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Centre Obert Les Fades

Adreça
C. Santa Caterina, 10-12, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Telèfon 0
934639060
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S03730
2.Tipologia
Servei de centre obert
3.Data d'inscripció
10/09/1997
4.Capacitat del servei
30
5.Entitat titular
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
6.Qualificació de l'entitat
Entitat d'iniciativa pública

Tanca