Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Centre de Dia per a gent gran Santa Clara

Adreça
c. de Lluís Besa 7, 25002 Lleida (Segrià)
Telèfon 0
973700300
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S09008
2.Tipologia
Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent
3.Data d'inscripció
14/04/2015
4.Capacitat del servei
30
5.Entitat titular
Ajuntament de Lleida
6.Qualificació de l'entitat
Entitat d'iniciativa pública

Tanca