Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei de llar residència)

Adreça
de Casp, 08010 Barcelona ()
Telèfon 0
932655227
Fax

Tanca