Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

equipaments

Asilo de Ancianos Hermanitas de los Pobres Casp (servei de llar residència)

Adreça
c. de Casp 73, 08010 Barcelona (Barcelonès)
Telèfon 0
932655227
Telèfon 1

Informacions addicionals

1.Número de Registre
S00100
2.Tipologia
Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent
3.Data d'inscripció
22/09/1988
4.Capacitat del servei
51
5.Entitat titular
Asilo en Caspe, 73 - Hermanitas de los Pobres Curia Provincial
6.Qualificació de l'entitat
Entitat privada d'iniciativa social

Tanca