Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Barri Llatí

Adreça
CR PERÚ, 60-62, 08921 Santa Coloma de Gramenet ()
Telèfon 0
934685190
Fax
93 392 69 52

Informacions addicionals

Horari
De dl. a dv. de 8 a 20 h. Fora d'aquest horari truqueu al 061 CatSalut Respon o adreceu-vos al CAP Santa Coloma de Gramenet (obert 24 hores).

Tanca