Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Sort

Adreça
CM DE LA CABANERA, 1, 25560 Sort ()
Telèfon 0
973621465
Fax
973 62 10 13

Informacions addicionals

Horari
24 hores. En cas d'urgència, truqueu al 061 Salut Respon

Tanca