Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Centre Residencial Sociosanitari l'Ametlla del Vallès

Adreça
CT LLERONA, S/N, 08480 Ametlla del Vallès, l' (Vallès Oriental)
Telèfon 0
938432786
Telèfon 1
Fax
93 843 24 06

Tanca