Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP L'Ametlla del Vallès

Adreça
PS DE L'AMETLLA, 17, 08480 Ametlla del Vallès, l' (Vallès Oriental)
Telèfon 0
938457246
Telèfon 1
Fax
93 843 21 93
Correu electrònic
ametlla.mn.ics@gencat.cat

Informacions addicionals

Horari
Horari d'estiu 2019: Reducció horària: No obrirà les tardes de 15h a 20h en periode del 8/07/2019 al 13/09/2019. Els usuaris poden anar al CAP La Garriga. La pediatria es trasllada en periode del 8/07/2019 a 13/09/2019 al CAP La Garriga. Horari habitual: De dl. a dv. de 08h a 20h. Fora d'aquest horari truqueu al 061 CatSalut Respon (24h al dia) o bé adreceu-vos al CAP La Garriga (obert de 08h a les 24h) .

Tanca