Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CSMA Terrassa II

Adreça
RB D'EGARA, 368-388, 08221 Terrassa ()
Telèfon 0
937365903
Fax
93 733 23 17
Correu electrònic
csmrambla@mutuaterrassa.es

Informacions addicionals

Horari
Excepcionalment i a causa del Covid-19 l'horari serà els dies laborables de 09:00h a 15:00h.

Tanca