Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Santpedor

Adreça
PL DE LA PAU, 1, 08251 Santpedor ()
Telèfon 0
938321133

Informacions addicionals

Horari
De dl. a dv. 8 a 20 h.

Tanca