Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Santpedor

Adreça
PL DE LA PAU, 1, 08251 Santpedor (Bages)
Telèfon 0
938321133
Telèfon 1

Informacions addicionals

Horari
de dl a dj. 8 a 20 h. a dv. de 8 a 15 h. Fora d'aquest horari adreceu-vos dv. de 15 a 20 h, ds. dg. i festius de 8 a 20 h. al CAP Sant Fruitòs i de 20 a 8 h. cada dia al CAP Bages de Manresa o truqueu al 061 CatSalut Respon.

Tanca