Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Banyoles

Adreça
PL DE CATALUNYA, 6, 17820 Banyoles ()
Telèfon 0
972572510
Fax
972 57 41 49

Informacions addicionals

Horari
de dl. a dv. de 8 a 20 h. Fora d'aquest horari truqueu al 061 CatSalut Respon o adreceu-vos a la Clínica Salus Infirmorum.

Tanca