Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Alfons Moré i Paretas

Adreça
PS MARQUÉS DE CAMPS, 52, 17190 Salt ()
Telèfon 0
972439136
Correu electrònic
eap_salt.girona.ics@gencat.cat

Informacions addicionals

Horari
de dl. a dv., de 8 a 20 h. Fora d'aquest horari truqueu al 061 CatSalut Respon o adreceu-vos al CAP Dr. Jordi Nadal i Fàbregas, ds., dg. i festius de 8 a 20 h o al CUAP Güell

Tanca