Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Xerta

Adreça
AV DE MARTÍ MARTÍ, S/N, 43592 Xerta ()
Telèfon 0
977473816
Fax
977 47 38 17

Informacions addicionals

Horari
Excepcionalment amb motiu del Covid heu d'adudir al centre amb cita prèvia. Telèfon 977502638

Tanca