Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

CAP Rambla de Ferran

Adreça
RB DE FERRAN, 44, 25007 Lleida ()
Telèfon 0
973725380
Fax
973 72 53 83
Correu electrònic
eixample.lleida.ics@gencat.cat

Informacions addicionals

Horari
de dilluns a divendres de 8 a 20 h. Horari d'estiu: del 22-06-2020 al 02-10-2020 de dl a dv de 8 a 17h. Fora d'aquests horaris truqueu al 061 CatSalut Respon o adreceu-vos al CUAP Lleida (973 221 516).

Tanca