Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Parc de Bombers de Manresa

Adreça
Carretera de Vic, C-16-c, km. 0,500 ''El Guix'' (antiga Crta. comarcal 1411, km. 3.300), 08243 Manresa ()
Telèfon 0
112

Tanca