Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Oficina de Català de Ripollet (OC)

Adreça
Rambla de Sant Jordi, 2-4 (Casal de Cultura), 08291 Ripollet (Vallès Occidental)
Telèfon 0
93 586 45 73
Telèfon 1
Fax
93 586 45 73
Correu electrònic
ripollet@cpnl.cat

Informacions addicionals

Observacions
Abans d'adreçar-s'hi, cal confirmar els horaris d'atenció al públic.

Tanca