Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra a Manresa

Adreça
Avinguda dels Països Catalans, 169-171 (Sector els Trullols), 08243 Manresa ()
Telèfon 0
112
Telèfon 1
93 875 98 00
Fax
93 875 98 24

Tanca