Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra a Les Corts

Adreça
Travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona ()
Telèfon 0
112
Telèfon 1
93 495 97 00
Fax
93 495 97 01

Tanca