Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Segrià

Adreça
Canyeret, 25007 Lleida ()
Telèfon 0
973054800
Fax
973054810
Correu electrònic
consum@segria.cat

Informacions addicionals

Funcions
- Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.<br>- Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.<br>- Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.

Tanca