Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA DE SABADELL (II)

Adreça
C/ DE MORAGAS I BARRET (SECTOR SUD) S/N, 08201 Sabadell (Vallès Occidental)
Telèfon 0
900222234
Telèfon 1
Correu electrònic
ffeliu@ajsabadell.cat

Informacions addicionals

Horari
De dilluns a dissabte de 8 a 20h. Diumenges i festius de 9 a 14:30h
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca