Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA DE SORT

Adreça
CTRA. D'ENVINY S/N, 25560 Sort (Pallars Sobirà)  Guia de carrers
Telèfon
973620310
Telèfon
Correu electrònic
deixalleria@pallarssobira.cat

Informacions addicionals

Horari
De dilluns a dissabte de 9 a 14h.
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca