Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA DE BALAGUER

Adreça
CTRA. C 12 KM 171 9, 25600 Balaguer (Noguera)  Guia de carrers
Telèfon
973448933
Telèfon
Correu electrònic
jividal@ccnoguera.cat

Informacions addicionals

Horari
Dilluns de 15 a 18h. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10 a 12 i de 15 a 18h. Dissabtes de 10 a 12h.
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca