Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

DEIXALLERIA DE SÚRIA

Adreça
C/ EL FUSTERET, 08260 Súria (Bages)  Guia de carrers
Telèfon
937433407
Telèfon
Fax
-

Informacions addicionals

Horari
Dimarts, dijous, dissabte i diumenge d'11h a 14h. Dimecres i divendres de 16h a 19h
Residus Especials admesos
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals usats.
Residus no Especials i inerts admesos
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària; Olis vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

Tanca